Proefproces aanvragen?

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt principiƫle rechtszaken waarin de rechtspositie van vrouwen centraal staat.

Doel

Het doel van een proefproces is ten eerste om maatschappelijke aandacht te vragen voor de rechtspositie van vrouwen op vlakken waar deze verbetering behoeft. Ten tweede streeft het fonds ernaar om de rechtspositie van vrouwen door het voeren van een proces concreet te verbeteren.

Nieuwe en bestaande rechtspraak

Het fonds geeft financiƫle ondersteuning aan rechtszaken die kunnen leiden tot nieuwe rechtspraak op het gebied van vrouwenrechten. Ook als er al rechtspraak op dat gebied bestaat, kan het fonds besluiten om een rechtszaak financieel te ondersteunen. Als er bijvoorbeeld (nieuwe) kanshebbende juridische argumenten zijn om te betogen dat de rechter van koers zou moeten veranderen, kan het fond aan het proces haar medewerking verlenen.

Overstijgen van het individuele belang

Het gaat dus om individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en voor meerdere vrouwen van belang kunnen zijn.

Garantstelling

Vrouwen die denken dat hun rechtszaak ook voor de rechtspositie van andere vrouwen van belang zou kunnen zijn, kunnen het fonds vragen om garant te staan voor de proceskosten. Zij kunnen een aanvraag daarvoor indienen samen met hun advocaat of juridisch adviseur .