Borstkanker-screening voor vrouwen van 75+

Datum garantstelling: 
1 april 2007

De overheid onthoudt vrouwen van 75+ de mogelijkheid van preventief onderzoek naar borstkanker. Op dit moment sterven jaarlijks enkele honderden oudere vrouwen onnodig aan uitgezaaideborstkanker. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van mening dat deze groep vrouwenniet langer uitgesloten mogen worden van deelname aan het bevolkingsonderzoek. Om dat te bewerkstelligen had het Proefprocessenfonds samen met drie dames van 75+ en de Borstkankervereniging een zaak aangespannen tegen de Staat.

Omschrijving zaak
De drie eiseressen stellen dat uitsluiting van het bevolkingsonderzoek onrechtmatig is omdat er op leeftijd wordt gediscrimineerd, en dat terwijl het risico op borstkanker in deze leeftijdsgroep groot is. Voor borstkanker geldt: hoe sneller een mammacarcinoom ontdekt wordt, hoe groter de kans op herstel en hoe minder heftig de medische ingreep. Op dit moment is het zo dat vrouwen pas serieus worden genomen als ze al klachten hebben. Vaak is de borstkanker dan al in een vergevorderd stadium en is het dan al te laat om goed te kunnen behandelen.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft besloten deel te nemen als procespartij in de zaak naast drie dames van 75+. Daarnaast staat het fonds garant voor de proceskosten en betaalt het de griffierechten. De advocaat in deze zaak brengt geen kosten in rekening.

Rechtbank Den Haag
datum uitspraak: 
30 oktober 2007

De rechter vindt dat er te weinig bewijs is dat borstkankerscreening nuttig is voor 75+-vrouwen. Het fonds is samen met de drie van vrouwen van 75+ en de borskankervereniging in hoger beroep gegaan.

Gerechtshof Den Haag
datum uitspraak: 
9 februari 2010

Ook het Gerechtshof Den Haag wees de vorderingen af. Het Hof oordeelde dat de Staat niet onrechtmatig handelt door de leeftijd voor het preventieve borstkankeronderzoek op 75 te stellen. De Staat heeft hiertoe geen zorgplicht. De vraag of het wel of niet voldoende nuttig is vrouwen boven de 75 te screenen gelet ook op de gezondheidsrisico’s is een medische discussie. Daarover bestaat onder medici geen overeenstemming. De staat handelt conform het advies van de Gezondheidsraad. Wel heeft de rechter bepaald dat deze vrouwen recht hebben op een preventief onderzoek via een verwijzing door de huisarts of gynaecoloog.