Onheuse bejegening zwangere vrouwen op Schiphol

Datum garantstelling: 
1 maart 2008
LJN-nummer: 
BA7763

Zwangere vrouwen worden het slachtoffer van de geldende 100 procentscontrole op Schiphol.
Bij verdenking van drugssmokkel moeten zij zelf hun onschuld bewijzen door drie keer schone
 ontlasting te produceren. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunde een klachtprocedure van een Surinaamse vrouw bij de Nationale Ombudsman.

 

De vrouw in kwestie, een uit Suriname afkomstige
verpleegkundige, werd in 2006 voor maar liefst vijf
dagen vastgezet in een cel op Schiphol omdat de
marechaussee haar van bolletjes slikken verdacht. In
detentie werd zij ronduit slecht behandeld. Daarnaast 
mogen vanwege straling zwangere vrouwen geen
onderzoek met een bodyscan ondergaan maar justitie
weigert ‘verdachten van drugssmokkel’ een echoonderzoek.
 Met hulp van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann
voert de vrouw die onheus is behandeld op Schiphol
een procedure bij de Nationale Ombudsman.Beslissing Proefprocessenfonds


Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft in
deze zaak de eigen bijdrage van de klaagster vergoed.

 Op 6 januari 2009 heeft de Nationale Ombudsman
de klacht voorgelegd aan de bij de 100%-controle op
 Schiphol betrokken instanties zoals de Douane, de
 Koninklijke Marechaussee en de Dienst Justitiële
inrichtingen.
 De bovenstaande klachten van mevrouw zijn ten dele
gegrond verklaard.

 

Het verzoek om zwangere vrouwen
over te brengen en te begeleiden naar een ziekenhuis
voor een echo of een MRI-scan wordt niet gehonoreerd.
 Dit zou te veel tijd en capaciteit vergen. Het
beleid op Schiphol is momenteel zo ingericht dat
verdachten van het slikken van bollen uit veiligheids-overwegingen zo min mogelijk worden vervoerd en zo
 snel mogelijk onder professionele medische zorg in
het Detentiecentrum worden gebracht.


Ter verdediging van de procedure rondom zwangere
vrouwen hebben de instellingen het volgende verweer. 
“Met betrekking tot het aantal terechte aanhoudingen
van zwangere en vermoedelijk zwangere
vrouwen heeft men vanaf april 2008 16 zwangere
vrouwen gecontroleerd waarvan 15% daadwerkelijk
cocaïnebollen hadden geslikt.” 
Bovenstaande laat natuurlijk onverlet dat in elk individueel 
geval bij de beoordeling de noodzaak van het
laten voortduren van vrijheidsbenemende maatregelen,
op basis van de feitelijke omstandigheden een
zorgvuldige afweging zal worden gemaakt tussen het
 belang van de aangehoudene zwangere verdachte en
het opsporingsbelang.


Alle betrokken instanties hebben een aantal verbeterpunten
doorgevoerd onder andere naar aanleiding
van deze klacht.


Gerechtshof Amsterdam
datum uitspraak: 
19 juni 2007

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft mevrouw uiteindelijk
een schadevergoeding toegekend. Deze is hoger
uitgevallen dan normaal, vanwege haar zwangerschap
en de onvoldoende zorg die zij in dat verband had
gekregen.
Naar aanleiding van deze procedure zijn twee aanbevelingen
van de Nationale Ombudsman overgenomen
door het Ministerie te weten:
De eerste aanbeveling betreft het realiseren van voldoende
toiletvoorziningen en voldoende begeleidingscapaciteit.
De tweede aanbeveling die is overgenomen is de
verzoekster een gepaste compensatie aan te bieden.