Rechtspositie Alphahulpen

Thema: 
Datum garantstelling: 
1 april 2009

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat het tijd wordt dat deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 procent uit vrouwen bestaat, een betere rechtspositie krijgt.

Achtergrond

In 2009 is het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met de Vereniging voor Vrouw en Recht en Stichting Alphatrots een rechtszaak begonnen om de rechtspositie van onder andere alphahulpen te verbeteren. De inzet van de zaak is dat de thuiszorgorganisatie het loon van de alphahulp bij ziekte moet doorbetalen.

Alphahulpen worden doorgaans gerekend tot de groep deeltijders aan huis ofwel deeltijd huishoudelijk personeel. Dit zijn werknemers die bij een particulier thuis werken ten behoeve van het huishouden op minder dan vier dagen en in dienst zijn bij deze particuliere werkgever. Deze zaak heeft meerwaarde voor deze groep werknemers omdat hun uitzonderingspositie binnen het sociaal recht ter discussie wordt gesteld. Voor de alphahulpen geldt daarbij in het bijzonder dat het vraag is of het terecht is om ervan uit te gaan dat de alphahulp in dienst is bij de zorgvrager terwijl de thuiszorginstelling in veel opzichten als werkgever fungeert.

(Kanton) Rechtbank Zutphen
datum uitspraak: 
18 januari 2012

De uitspraak van de kantonrechter luidt dat de thuiszorginstelling verplicht is tot betaling van zes weken ziekengeld vermeerderd met 50% wettelijke verhoging wegens het niet tijdig betalen van het salaris. Dat is goed nieuws voor alphahulpen. Aan de andere kant had de alphahulp in de procedure primair het standpunt ingenomen dat de thuiszorginstelling haar werkgever was en niet de cliënten bij wie zij werkte. Om die reden zou zij recht hebben op een langere periode ziekengeld dan 6 weken. De kantonrechter heeft dat standpunt niet willen volgen. Er wordt door de Vereniging van Vrouw en Recht en vakbond Abvakabo besloten om in Hoger Beroep te gaan. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
datum uitspraak: 
5 november 2013

Het gerechtshof Arnhem heeft de alphahulpen in het gelijk gesteld en oordeelde dat de alphahulp een arbeidsovereenkomst met de zorginstelling en niet met de client. De alphahulpen zijn daarmee in het gelijkgesteld.