Ongelijk salaris

Thema: 
Datum garantstelling: 
1 juni 2011

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Salaris lager ingeschaald dan mannelijke collega

Aanvraagster is in 2007 als ambulancechauffeur in dienst getreden bij een regionale ambulance voorziening. Bij indiensttreding is zij voor wat betreft haar salaris lager ingeschaald dan een mannelijke collega die tegelijkertijd begon met precies dezelfde functie. Waar het in de sollicitatieprocedure is fout gegaan, is bij de maatstaven aan de hand waarvan het salaris werd bepaald. Dit was onder andere het laatstverdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. De beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen

Rechtbank Breda
datum uitspraak: 
4 juli 2012

De uitspraak van rechtbank Breda negatief. De rechter heeft verweerders mening overgenomen dat aansluiting bij het laatstgenoten inkomen in deze situatie een objectieve maatstaf is. Volgens het fonds is dit in strijd met het gelijke behandelingsrecht. Aanvraagster wil echter niet in Hoger Beroep.