alphahulpen

Mededeling naar aanleiding van het vonnis Alphahulpen van 18 januari 2012

16 april 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de nodige reacties gekregen van mensen die menen ook recht te hebben op ziekengeld van hun (voormalig) werkgever. Indien u individuele juridische bijstand wil, adviseren wij u contact op te nemen met het plaatselijk juridisch loket. Via deze site kunt u het voor u juiste loket vinden.

Thuiszorginstelling moet zieke alfahulp 6 weken loon betalen!

25 januari 2012

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. De thuiszorginstelling moet bij ziekte toch ten minste zes weken loon doorbetalen. Dat vond mevrouw X., alfahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Rechtspositie Alphahulpen

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat het tijd wordt dat deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 procent uit vrouwen bestaat, een betere rechtspositie krijgt.

Nog geen uitspraak in zaak loondoorbetaling alfahulpen bij ziekte

27 december 2011

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat er duidelijkheid moet komen over de rechtspositie van alfahulpen bij ziekte. 'Deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 % uit vrouwen bestaat, krijgt vaak niet doorbetaald bij ziekte (of slechts gedurende zes weken).

Alphahulp: Stiefkind van de arbeidsmarkt

11 april 2010

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann voert sinds 2009 een rechtszaak tegen de slechte rechtspositie van o.a. alphahulpen. Op 4 oktober 2009 publiceerde De Volkskrant een artikel over de alphahulpen, nannies, tuinlui en werksters.

Aanleiding was het verschijnen van het door de Vereniging van Vrouw en Recht uitgegeven boek 'Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel', geschreven door Leontine Bijleveld en Eva Cremers. Journaliste Jet Bruinsma las het boek en interviewde Leontine Bijleveld.

Clara Wichmann fonds: óók zieke alphahulp verdient loondoorbetaling

6 september 2009

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat alphahulpen zonder inkomen komen te zitten wanneer zij zélf een keertje ziek zijn. Dat vindt mevrouw Van Heugten te Harderwijk, alphahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Subscribe to RSS - alphahulpen