proefproces

20.000 Nederlandse zelfstandig ondernemende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof uitkering.

2 april 2014

20.000 Nederlandse zelfstandig ondernemende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof uitkering. Dat is de uitspraak van het Comité dat gaat over de naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) dat Nederland in 1991 ondertekende. De Nederlandse Staat moet zwangere zelfstandige zonder uitkering compenseren. Dat is in het kort de strekking van de uitspraak van het CEDAW Comité van dat deze week werd gepubliceerd.

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Een zelfstandig onderneemster voerde op basis van een overeenkomst van opdracht redactionele werkzaamheden uit voor een beroepsvereniging. De hoofdredacteur stuurde haar regelmatig sms-berichten met een intiem en/of seksueel karakter.

Rechtbank discrimineert vrouw bij letselschadevergoeding

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt een jeugdig verkeersslachtoffer in het aanvechten van een vonnis van de rechtbank Den Haag. De rechtbank maakt in haar vonnis een verboden onderscheid naar geslacht bij het vaststellen van de letselschadevergoeding.

Onderhoudsbijdrage voor een minderjarige niet beperkt tot een mannelijke levensgezel

Centrale vraag in deze procedure was of de voormalige vriendin van de moeder op grond van de wet zou kunnen worden verplicht tot betaling van een onderhoudsbijdrage voor de twee minderjarige kinderen die tijdens de relatie met de moeder zijn geboren. De wet (artikel 1:394 BW) bepaalt namelijk dat de man die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad van verwekking, als ware hij ouder, kan worden verplicht tot betaling van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. 

Niet verlengen tijdelijke aanstelling vanwege (afwezigheid wegens) zwangerschap

Aanvraagster heeft een tijdelijke aanstelling van zeven maanden bij wijze van proef. Na een maand is zij ziek geworden als gevolg van (een onverwachte) zwangerschap. Zij is zo ziek geworden dat ze vervolgens bijna niet meer heeft kunnen werken. De aanstelling wordt nu niet verlengd, naar we aannemen op grond van de (afwezigheid wegens) zwangerschap.

Veiligheid van borstimplantaten

Het gebruik van siliconen borstimplantaten met het merk PIP - maar ook van andere merken - leiden met enige regelmaat tot (ernstige) gezondheidsklachten bij vrouwen. Uit recent onderzoek van het VU Medisch Centrum blijkt dat er een verband bestaat tussen die gezondheidsklachten en de bij de vrouwen geplaatste siliconen borstimplantaten.

Onheuse bejegening zwangere vrouwen op Schiphol

Zwangere vrouwen worden het slachtoffer van de geldende 100 procentscontrole op Schiphol.
Bij verdenking van drugssmokkel moeten zij zelf hun onschuld bewijzen door drie keer schone
 ontlasting te produceren. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunde een klachtprocedure van een Surinaamse vrouw bij de Nationale Ombudsman.

 

Brief minister Plasterk

30 maart 2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 maart 2013 geïnformeerd te kunnen instemmen met het zogenaamde dubbelbesluit van de SGP. Hiermee handelt de SGP volgens de minister in overeenstemming met de uitspraak van 9 april 2010 van de Hoge Raad (LJN: BK4547). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, procespartij in de genoemde Hoge Raad uitspraak, zal zich over dit standpunt van de minister beraden. Een nadere inhoudelijke reactie volgt.

Fonds verheugd over de uitspraak tegen de UvA

14 maart 2013

Vandaag heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in het proefproces dat het Proefprocessenfonds samen met Edith Kuiper voert tegen de Universiteit van Amsterdam.

Brief Tweede Kamer

25 februari 2013

Op 25 februari jl. stuurde het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging van Vrouw en Recht onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer.

Pagina's

Subscribe to RSS - proefproces