proefproces

Ontwikkeling vrouwenstandpunt SGP

15 januari 2013

Gisteren heeft de SGP in een persconferentie laten weten gehoor te geven aan het arrest van de Hoge Raad uit 2010. In dit arrest had de Hoge Raad bepaald dat de SGP vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen moest toelaten.

Discriminatie UvA

15 januari 2013

Gistermiddag 14 januari vond de zitting plaats inzake het proefproces dat het fonds samen met Edith Kuiper voert tegen de Universiteit van Amsterdam.

Wettelijk is bepaald dat vrouwen gelijk behandeld moeten worden in het aanstellingsbeleid voor overheidsorganisaties zoals een universiteit. Echter, als we naar de statistieken kijken van wetenschappelijk personeel, dan blijkt dat vrouwelijke wetenschappers en met name hoogleraren veel minder kans maken op een aanstelling dan mannen.

Sollicitatie procedure Universiteit van Amsterdam

Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt naar geslacht aan de Nederlandse universiteiten. Ook de Universiteit van Amsterdam maakt zich hier schuldig aan oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling in 2009.

Ongelijk salaris

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Geschiedenis fonds

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann bestaat sinds 1983. In 2000 werd de naam van het fonds veranderd van 'Rechtenvrouw' in de huidige naam.

Uitspraak Hoge Raad in zaak Borstonderzoek 75+

8 november 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek.

Proefprocessen voor 2004

Het Clara Wichmann Instituut is wegens een subsidiestop in 2004 opgeheven. De uitspraken en samenvattingen van proefprocessen die voor die tijd afgerond zijn te vinden op de website van Vrouw en Recht.

Download hier het overzicht van alle thema's en titels van proefprocessen die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann sinds de oprichting van 1984 tot en 2003 garantgesteld heeft.

 

Criteria voor aanvragen

Om voor financiële ondersteuning vanuit het fonds in aanmerking te komen, dient een rechtszaak aan de volgende criteria te voldoen:

Proefproces aanvragen?

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt principiële rechtszaken waarin de rechtspositie van vrouwen centraal staat.

Doel

Het doel van een proefproces is ten eerste om maatschappelijke aandacht te vragen voor de rechtspositie van vrouwen op vlakken waar deze verbetering behoeft. Ten tweede streeft het fonds ernaar om de rechtspositie van vrouwen door het voeren van een proces concreet te verbeteren.

Toelichting op Uitspraak Europese Hof inzake SGP

9 augustus 2012

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wil het bestuur van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann graag een en ander verduidelijken.

Pagina's

Subscribe to RSS - proefproces