rechtspositie

Uitspraak Hoge Raad in zaak Borstonderzoek 75+

8 november 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek.

Criteria voor aanvragen

Om voor financiële ondersteuning vanuit het fonds in aanmerking te komen, dient een rechtszaak aan de volgende criteria te voldoen:

Proefproces aanvragen?

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt principiële rechtszaken waarin de rechtspositie van vrouwen centraal staat.

Doel

Het doel van een proefproces is ten eerste om maatschappelijke aandacht te vragen voor de rechtspositie van vrouwen op vlakken waar deze verbetering behoeft. Ten tweede streeft het fonds ernaar om de rechtspositie van vrouwen door het voeren van een proces concreet te verbeteren.

SGP zaak

De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken

Overzicht van de uitspraken die de afgelopen jaren gedaan zijn:

Het recht van de sterkste

2 maart 2011

Het Clara Wichmann fonds staat zondag 06 maart op het Women Inc festival in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Van 16.00 tot 17.00 beschouwt een panel van prominente juristen onder leiding van Kathalijne Buitenweg potentiële rechtszaken die tijdens het festival aan de orde zijn gekomen. Zijn er nog wetten die discrimineren naar sekse of pakken sekseneutrale wetten ongelijk uit? Wat is de rol van het recht bij het bieden van gelijke kansen op de werkvloer? Jouw inbreng is welkom!

Naleving WIA

Bij de herstelperiode van het borstkanker moet een verzekeringsarts rekening houden met de persoonlijke klachten van patiënt. Dit gebeurt lang niet altijd terwijl het wel staat voorgeschreven in het protocol. Het fonds ondersteunt deze zaak om naleving van het protocol te verzekeren.

Alphahulp: Stiefkind van de arbeidsmarkt

11 april 2010

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann voert sinds 2009 een rechtszaak tegen de slechte rechtspositie van o.a. alphahulpen. Op 4 oktober 2009 publiceerde De Volkskrant een artikel over de alphahulpen, nannies, tuinlui en werksters.

Aanleiding was het verschijnen van het door de Vereniging van Vrouw en Recht uitgegeven boek 'Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel', geschreven door Leontine Bijleveld en Eva Cremers. Journaliste Jet Bruinsma las het boek en interviewde Leontine Bijleveld.

Voorzichtig verheugd over ontwikkelingen SGPzaak

3 december 2009

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is voorzichtig optimistisch over de uitkomst van het cassatieberoep in de zogenoemde SGP-zaak.

Geen zwangerschapsuitkering voor meewerkende echtgenote

Een vrouw werkte twee dagen mee in het restaurant van haar echtgenoot. Daarnaast was zij elders in loondienst voor drie dagen per week. In het jaar 1999 wordt zij zwanger. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt zij een uitkering voor haar deeltijdbaan, maar niet voor haar werk als zelfstandige (meewerkende echtenote).

Pagina's

Subscribe to RSS - rechtspositie