seksueel geweld

Verhuisgebod na seksueel misbruik

Een gedaagde in een seksueel misbruik zaak is bij het slachtoffer in de straat komen wonen waardoor de vrouw veel geestelijke en lichamelijke klachten heeft.

Over het fonds

De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren.

Schadevergoeding seksueel misbruik II

Het gaat hier om een soortgelijke zaak als van februari 2004. In dit geval wil de verzekeraar de schade niet vergoeden, onder andere vanwege de late melding van de schade. Indien duidelijk zou worden dat een late melding door de dader niet aan het slachtoffer kan worden tegengeworpen, zou dit voor een grote groep vrouwen een drempel om succesvol te kunnen claimen wegnemen.

Seksueel misbruik door vader slachtoffer

Het Proefprocessenfonds steunde een zaak van slachtoffer met een borderline stoornis die gedurende zeven jaar is misbruikt door haar vader. Zij is psychisch ernstig beschadigd. De rechter is van oordeel dat vader niet aansprakelijk is voor de gehele schade en dat slechts een deel van de geƫiste schadevergoeding hoeft te worden betaald. De advocaat en het slachtoffer gingen hiertegen in beroep.

Schadevergoeding van seksueel misbruik

Voor slachtoffers van seksueel misbruik is het lastig om hun schade vergoed te krijgen. Als daders onvermogend zijn blijven slachtoffers zelf met hun (aanzienlijke) schade zitten. Het fonds steunde vanaf 2004 een zaak waarbij werd geprobeerd de schade op de verzekering van de dader te verhalen.

Verjaring schadevergoeding seksueel misbruik

Een slachtoffer van langdurig seksueel misbruik maakt aanspraak op vergoeding door de AVP-verzekeraar. In deze zaak gaat het vooral om de vraag of er sprake is van verjaring van haar rechtsvordering, aangezien er meer dan vijf jaren zijn verstreken voordat de verjaring werd gestuit.

Subscribe to RSS - seksueel geweld