vrouwenrecht

Nieuwsbrief FNV over de uitspraak in de WAZ-zaak

27 juli 2017

Nieuwsbrief meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen FNV Vrouw 27 juli 2017

Eindelijk gerechtigheid voor zwangere zelfstandigen.

 

Vereniging Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel:

  • het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen
  • een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht

 

Brief aan minister OCW over moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen

19 september 2015

Op 18 september 2015 stuurde het proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met PILP, st. Studerende Moeders, NVR en FNV Vrouw een brief aan het ministerie van OCW over de problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen. Zie hier ook de oproep van de stichting Studerende Moeders voor vrouwen om zich te melden. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief Tweede Kamer inzake zwangere zelfstandigen

27 februari 2015

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over het negeren van de CEDAW uitspraak over zwangere zelfstandigen. 

De brief is opgesteld door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging van Vrouw en Recht en Netwerk VN-vrouwenverdrag  


Brief aan Tweede Kamer AO Emancipatie 5 maart 2015 in pdf

Aan de Vaste Commissie OC&W
Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

'UvA hangt nog steeds verplichte 'gender awareness-training' boven het hoofd'

4 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een tussenvonnis uitgesproken in de procedure rondom econome Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam. Het hof zet vraagtekens bij het eerdere oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van discriminatie in de solliciatieprocedure. 
Lees hier het volledige artikel over het tussenarrest van Gerechtshof Amsterdam in de Volkskrant.


Zwangere zzp'ers geen uitkering van de Staat

24 september 2014

De twintigduizend zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, krijgen geen zwangerschapsverlofuitkering van de overheid. Dat staat vermeld in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer alsmede in een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het CEDAW Comité.

Korte documentaire Frans Bromet

23 september 2014

Frans Bromet maakte voor de Raad voor de Rechtspraak een korte documentaire over Artikel 4 van de Grondwet en de SGP zaak. Voorzitter Anniek de Ruijter belicht de kant van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 

Informatie documentaire 

Discriminatie bij vaststellen letselschadevergoeding voor jonge vrouwen.

20 augustus 2014

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat verzekeraar Reaal discrimineert bij het berekenen van een letselschadevergoeding bij een jonge vrouw.

Onheuse bejegening zwangere vrouwen op Schiphol

Zwangere vrouwen worden het slachtoffer van de geldende 100 procentscontrole op Schiphol.
Bij verdenking van drugssmokkel moeten zij zelf hun onschuld bewijzen door drie keer schone
 ontlasting te produceren. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunde een klachtprocedure van een Surinaamse vrouw bij de Nationale Ombudsman.

 

Pagina's

Subscribe to RSS - vrouwenrecht