proefproces

Nieuwsbrief FNV over de uitspraak in de WAZ-zaak

27 juli 2017

Nieuwsbrief meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen FNV Vrouw 27 juli 2017

Eindelijk gerechtigheid voor zwangere zelfstandigen.

 

Vereniging Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel:

  • het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen
  • een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht

 

Behandeling hoger beroep: seksuele intimidatie op werkvloer

12 oktober 2015

Op 12 oktober jl. vond de behandeling plaats van het hoger beroep tegen de beschikking van de Rechtbank waarin het verzoek van de vrouw om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten, was afgewezen. De vrouw, een zelfstandig onderneemster, werd bij het uitvoeren van haar vormgevingswerkzaamheden voor een tijdschrift seksueel geïntimideerd door de hoofdredacteur van dat tijdschrift. Nadat de vrouw had laten weten geen interesse te hebben in een relatie met de hoofdredacteur, werd haar overeenkomst niet verlengd.

Proefproces borstimplantaten

4 oktober 2015

Op 30 september vond de hoorzitting plaats voor de rechtszaak van de stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Het proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt de SVS die eist dat de Inspectie handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten. 

Veiligheid borstimplantaten

10 juni 2015

In 2014 is een mediationtraject gestart inzake de veiligheid van borstimplantaten. Dit traject tussen Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft echter niet geleid tot een positief resultaat. De bestuursrechtelijke procedure wordt nu weer opgepakt. 

Brief Tweede Kamer inzake zwangere zelfstandigen

27 februari 2015

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over het negeren van de CEDAW uitspraak over zwangere zelfstandigen. 

De brief is opgesteld door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging van Vrouw en Recht en Netwerk VN-vrouwenverdrag  


Brief aan Tweede Kamer AO Emancipatie 5 maart 2015 in pdf

Aan de Vaste Commissie OC&W
Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

'UvA hangt nog steeds verplichte 'gender awareness-training' boven het hoofd'

4 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een tussenvonnis uitgesproken in de procedure rondom econome Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam. Het hof zet vraagtekens bij het eerdere oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van discriminatie in de solliciatieprocedure. 
Lees hier het volledige artikel over het tussenarrest van Gerechtshof Amsterdam in de Volkskrant.


Uitnodiging seminar: Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden

26 november 2014

Seminar Sociale en economische mensenrechten van de vrouw: reden tot (wan)hoop? Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden
2 december, 18.00 - 20.00

Procedure

Korte documentaire Frans Bromet

23 september 2014

Frans Bromet maakte voor de Raad voor de Rechtspraak een korte documentaire over Artikel 4 van de Grondwet en de SGP zaak. Voorzitter Anniek de Ruijter belicht de kant van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 

Informatie documentaire 

Zitting bortsimplantaten

17 juni 2014

Op 17 juni vond de eerste zitting plaats van de Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg. Het proefprocessenfondsClara Wichmann ondersteunt hierin de SVS. Inzet van de zaak was om de productie van siliconen borstimplantaten stil te leggen, zolang niet is aangetoond dat ze veilig te gebruiken zijn. De Inspectie heeft een bevoegdheid om het gebruik van medische hulpmiddelen, zoals siliconen borstimplantaten, stop te zetten. De uitkomst van deze zitting is dat beide partijen nu eerst in overleg gaan via mediation.

Pagina's

Subscribe to RSS - proefproces