rechtspositie

Proefproces borstimplantaten

4 oktober 2015

Op 30 september vond de hoorzitting plaats voor de rechtszaak van de stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Het proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt de SVS die eist dat de Inspectie handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten. 

Brief aan minister OCW over moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen

19 september 2015

Op 18 september 2015 stuurde het proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met PILP, st. Studerende Moeders, NVR en FNV Vrouw een brief aan het ministerie van OCW over de problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen. Zie hier ook de oproep van de stichting Studerende Moeders voor vrouwen om zich te melden. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

'UvA hangt nog steeds verplichte 'gender awareness-training' boven het hoofd'

4 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een tussenvonnis uitgesproken in de procedure rondom econome Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam. Het hof zet vraagtekens bij het eerdere oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van discriminatie in de solliciatieprocedure. 
Lees hier het volledige artikel over het tussenarrest van Gerechtshof Amsterdam in de Volkskrant.


Zwangere zzp'ers geen uitkering van de Staat

24 september 2014

De twintigduizend zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, krijgen geen zwangerschapsverlofuitkering van de overheid. Dat staat vermeld in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer alsmede in een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het CEDAW Comité.

Discriminatie bij vaststellen letselschadevergoeding voor jonge vrouwen.

20 augustus 2014

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat verzekeraar Reaal discrimineert bij het berekenen van een letselschadevergoeding bij een jonge vrouw.

Onheuse bejegening zwangere vrouwen op Schiphol

Zwangere vrouwen worden het slachtoffer van de geldende 100 procentscontrole op Schiphol.
Bij verdenking van drugssmokkel moeten zij zelf hun onschuld bewijzen door drie keer schone
 ontlasting te produceren. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunde een klachtprocedure van een Surinaamse vrouw bij de Nationale Ombudsman.

 

Brief minister Plasterk

30 maart 2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 maart 2013 geïnformeerd te kunnen instemmen met het zogenaamde dubbelbesluit van de SGP. Hiermee handelt de SGP volgens de minister in overeenstemming met de uitspraak van 9 april 2010 van de Hoge Raad (LJN: BK4547). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, procespartij in de genoemde Hoge Raad uitspraak, zal zich over dit standpunt van de minister beraden. Een nadere inhoudelijke reactie volgt.

Website seksediscriminatie aan de universiteit

8 maart 2013

Op internationale vrouwendag lanceren wij een website waar vrouwen die aan de universiteit werken - geanonimiseerd - hun ervaringen kunnen vertellen over de (bestuurs) processen die eraan in de weg staan dat zij niet verder komen op de academische carrière ladder.

Op het blog zullen in de komende maanden deze verhalen worden geplaatst. Hierdoor hopen de initiatiefnemers de statistieken over de trage doorstroom van vrouwen aan de universiteit een menselijk gezicht te geven.

Wie is Clara Wichmann?

Clara Wichmann (1885-1922)

"Ik herinner mij debatten op onze club, waar fel mening tegen mening werd gezet, waarbij persoonlijke scherpheid moest aanvullen, wat het betoog aan argumenten tekort kwam, - en dan daartussen Clara, met haar weinig opvallend, tenger figuurtje met haar donkere klankarme stem, die even iets zei, een paar zinnetje maar, waardoor beide partijen ineens beseften, dat de kwestie waar het om ging wel dieper en nobeler aangevat kon worden dan wij in onze bekrompen overtuiging hadden gemeend."

 

Advocaat vinden

Een aanvraag voor financiële ondersteuning bij een rechtszaak moet samen met een advocaat of een juridisch adviseur worden ingediend.

Mocht u nog geen advocaat of juridisch adviseur hebben, dan kunt u zoeken via onderstaande links:

 

Pagina's

Subscribe to RSS - rechtspositie