proceskosten vergoeding

Nieuwsbrief FNV over de uitspraak in de WAZ-zaak

27 juli 2017

Nieuwsbrief meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen FNV Vrouw 27 juli 2017

Eindelijk gerechtigheid voor zwangere zelfstandigen.

 

Over het fonds

De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren.

Criteria voor aanvragen

Om voor financiële ondersteuning vanuit het fonds in aanmerking te komen, dient een rechtszaak aan de volgende criteria te voldoen:

Proefproces aanvragen?

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt principiële rechtszaken waarin de rechtspositie van vrouwen centraal staat.

Doel

Het doel van een proefproces is ten eerste om maatschappelijke aandacht te vragen voor de rechtspositie van vrouwen op vlakken waar deze verbetering behoeft. Ten tweede streeft het fonds ernaar om de rechtspositie van vrouwen door het voeren van een proces concreet te verbeteren.

Subscribe to RSS - proceskosten vergoeding