arbeid

Clara Wichmann fonds wint volgende stap in seksuele intimidatiezaak

17 november 2015

Het fonds steunt de zaak van een vrouwelijke zzp'er die een volgende opdracht bij een vaste klant misliep omdat zij niet inging op de avances van haar opdrachtgever.

Het fonds is van mening dat seksuele intimidatie ook kan plaatsvinden in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, omdat daarin (net als in een werkgever-werknemer relatie) sprake kan zijn van een machtsverhouding. Bovendien wil het fonds met deze zaak laten zien dat seksuele intimidatie ook kan plaatsvinden door middel van SMS-jes en Whats-upp berichtjes. 

'UvA hangt nog steeds verplichte 'gender awareness-training' boven het hoofd'

4 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een tussenvonnis uitgesproken in de procedure rondom econome Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam. Het hof zet vraagtekens bij het eerdere oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van discriminatie in de solliciatieprocedure. 
Lees hier het volledige artikel over het tussenarrest van Gerechtshof Amsterdam in de Volkskrant.


Uitnodiging seminar: Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden

26 november 2014

Seminar Sociale en economische mensenrechten van de vrouw: reden tot (wan)hoop? Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden
2 december, 18.00 - 20.00

Procedure

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Een zelfstandig onderneemster voerde op basis van een overeenkomst van opdracht redactionele werkzaamheden uit voor een beroepsvereniging. De hoofdredacteur stuurde haar regelmatig sms-berichten met een intiem en/of seksueel karakter.

Fonds verheugd over de uitspraak tegen de UvA

14 maart 2013

Vandaag heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in het proefproces dat het Proefprocessenfonds samen met Edith Kuiper voert tegen de Universiteit van Amsterdam.

Discriminatie UvA

15 januari 2013

Gistermiddag 14 januari vond de zitting plaats inzake het proefproces dat het fonds samen met Edith Kuiper voert tegen de Universiteit van Amsterdam.

Wettelijk is bepaald dat vrouwen gelijk behandeld moeten worden in het aanstellingsbeleid voor overheidsorganisaties zoals een universiteit. Echter, als we naar de statistieken kijken van wetenschappelijk personeel, dan blijkt dat vrouwelijke wetenschappers en met name hoogleraren veel minder kans maken op een aanstelling dan mannen.

Ongelijk salaris

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Mededeling naar aanleiding van het vonnis Alphahulpen van 18 januari 2012

16 april 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de nodige reacties gekregen van mensen die menen ook recht te hebben op ziekengeld van hun (voormalig) werkgever. Indien u individuele juridische bijstand wil, adviseren wij u contact op te nemen met het plaatselijk juridisch loket. Via deze site kunt u het voor u juiste loket vinden.

Thuiszorginstelling moet zieke alfahulp 6 weken loon betalen!

25 januari 2012

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. De thuiszorginstelling moet bij ziekte toch ten minste zes weken loon doorbetalen. Dat vond mevrouw X., alfahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Rechtspositie Alphahulpen

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat het tijd wordt dat deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 procent uit vrouwen bestaat, een betere rechtspositie krijgt.

Pagina's

Subscribe to RSS - arbeid