Sociale zekerheid

Algemene nabestaandewet zorgt voor teruggang inkomen weduwen

De omzetting van het AWW-pensioen in een Anw-uitkering heeft voor talloze weduwen geleid voor forse teruggang in inkomen. Terwijl onder de AWW de pensioenuitkering inkomensonafhankelijk was, wordt bij de Anw een inkomenstoets gehanteerd.

Zwangerschapsuitkering zwangere zelfstandigen

In 2004 werd de publieke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen (de WAZ) geschrapt. In 2008 kwam er opnieuw een uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen, maar alle onderneemsters die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, dreigen tussen wal en schip te vallen. Het Clara Wichmann proefprocessenfonds stapte naar de rechter om ook voor deze circa 20.000 vrouwen met terugwerkende kracht een regeling af te dwingen.

Zwangere zelfstandige versus verzekeraar Movir

 In de polisvoorwaarden van verzekeraar Movir worden zwangere vrouwen op verschillende manieren gediscrimineerd.

Subscribe to RSS - Sociale zekerheid