Arbeid

Niet verlengen tijdelijke aanstelling vanwege (afwezigheid wegens) zwangerschap

Aanvraagster heeft een tijdelijke aanstelling van zeven maanden bij wijze van proef. Na een maand is zij ziek geworden als gevolg van (een onverwachte) zwangerschap. Zij is zo ziek geworden dat ze vervolgens bijna niet meer heeft kunnen werken. De aanstelling wordt nu niet verlengd, naar we aannemen op grond van de (afwezigheid wegens) zwangerschap.

Sollicitatie procedure Universiteit van Amsterdam

Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt naar geslacht aan de Nederlandse universiteiten. Ook de Universiteit van Amsterdam maakt zich hier schuldig aan oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling in 2009.

Ongelijk salaris

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Zwangerschapsuitkering zwangere zelfstandigen

In 2004 werd de publieke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen (de WAZ) geschrapt. In 2008 kwam er opnieuw een uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen, maar alle onderneemsters die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, dreigen tussen wal en schip te vallen. Het Clara Wichmann proefprocessenfonds stapte naar de rechter om ook voor deze circa 20.000 vrouwen met terugwerkende kracht een regeling af te dwingen.

Rechtspositie Alphahulpen

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat het tijd wordt dat deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 procent uit vrouwen bestaat, een betere rechtspositie krijgt.

Geen zwangerschapsuitkering voor meewerkende echtgenote

Een vrouw werkte twee dagen mee in het restaurant van haar echtgenoot. Daarnaast was zij elders in loondienst voor drie dagen per week. In het jaar 1999 wordt zij zwanger. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt zij een uitkering voor haar deeltijdbaan, maar niet voor haar werk als zelfstandige (meewerkende echtenote).

Zwangere zelfstandige versus verzekeraar Movir

 In de polisvoorwaarden van verzekeraar Movir worden zwangere vrouwen op verschillende manieren gediscrimineerd.

Subscribe to RSS - Arbeid