Onderzoek: Rechtspositie 60.000 PGB-zorgverleners onrechtmatig

Vanavond presenteert Bureau Clara Wichmann in Pakhuis de Zwijger een onderzoek naar nieuwe regelingen voor huishoudelijke dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er geen rechtvaardiging is voor de toepassing van de Regeling Dienstverlening aan Huis voor 60.000 mensen die in de zorg werken en in dienst zijn bij patiënten die ze betalen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Achtergrond probleem: Regeling Dienstverlening aan Huis

Bij een gezin met twee werkende ouders wordt het huishouden steeds vaker uitbesteed. Daarmee zijn de huishoudelijk werkers een steeds belangrijker wordende kracht achter onze economie. 95% van huishoudelijk werkers in Nederland is vrouw en ongeveer een miljoen mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp.

Het onderzoek van Bureau Clara Wichmann gaat over de mensen die werken binnen de Regeling Dienstverlening aan huis. Deze regeling was ooit bedoeld om zwart werk tegen te gaan, maar heeft in de praktijk niet dit effect gehad, terwijl de regeling wel allerlei risico’s en belastingverplichtingen afwentelt op de huishoudelijke hulp. Zij worden anders behandeld dan andere werknemers: huishoudelijk werk wordt daarmee door de wet niet erkent als volwaardig werk en mensen die in deze positie werken hebben hierdoor weinig sociale zekerheid en een slechte arbeidsrechtelijke positie.

Onderzoeker Niels Jansen: “De afgelopen twee decennia is regeringsbeleid voornamelijk gericht geweest op arbeidsparticipatie en dat is in de regulering van arbeid wel ten koste gegaan van de onderkant van de arbeidsmarkt en werkenden die bescherming het hardst nodig hebben. Het is tijd dat daarin verandering komt.”

Misbruik van de regeling ten aanzien van PGB-nemers

Uit het onderzoek blijkt dat ten aanzien van mensen die werken voor patiënten die uit een PGB zorg aan huis inkopen, de toepassing juridisch niet verdedigbaar is. Deze regeling was helemaal nooit voor deze groep bedoeld omdat het hier eigenlijk gaat over mensen die een uitbesteedde overheidstaak op zich nemen. Als de toepassing van de Regeling Dienstverlening aan huis zou worden afgeschaft zou de rechtspositie van ongeveer 60.000 pgb-werknemers sterk verbeteren. Hiernaast zal deze aanpassing niet leiden tot een kostenstijging van de pgb-houder, omdat de hoogte van het PGB is gerelateerd aan de prijs van zorg in natura.

Finland de oplossing voor het bredere probleem

Uit het onderzoek blijkt dat in Europa regelingen die gaan over huishoudelijk werk, er vaak op zijn gericht om andere vrouwen in staat te stellen de formele arbeidsmarkt op te gaan. De achtergrond van de Regeling Dienstverlening aan Huis is hier ook gedeeltelijk op gericht, en om zwart werk tegen te gaan. Uit de rechtsvergelijkende analyse in het rapport blijkt dat het Finse model mogelijk een oplossing zou zijn voor de Nederlandse situatie waarin mensen die in de huishouding werken worden achtergesteld.

In de onlangs gepubliceerde discussienota van de Commissie-Borstlap wordt als uitgangspunt geformuleerd dat voor alle werkenden hetzelfde fundament van bescherming tegen risico’s en gelijke regels moeten gelden. Hier vallen dus ook de huishoudelijk werkers onder. Al meer dan een eeuw is deze groep vrouwen financieel kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Dit is juridisch niet goed te onderbouwen.

Dit onderzoek wordt gedaan voor de Alliantie Samen werkt het. Lees hier het volledige onderzoek.

 

 

 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.